OM OSS

Silo System Norden AB är en fortsättning på den utveckling och produktion av mjölsilos som startade på tidigt 70-tal vid 2E Ellgaard Equipment i Rödkaersbro, Danmark. Där utvecklades och förfinades tekniken för att lagerhålla, dosera och väga upp råvaror för livsmedelsbranchen under mer än 40 år. Under det tidiga 2000 talet knoppades den del av 2E som tillverkade utrustning för råvaruhantering av för att renodla den övriga verksamheten. Det nya namnet blev då Silo System ApS som drevs vidare av tidigare medarbetare från 2E Ellgard Equipment, Sedan våren 2016 är huvudkontoret placerat i Borås, Sverige och det juridiska namnet är Silo System Norden AB.

Produktionen ligger som tidigare fortfarande i Rödkaersbro, Danmark med samma medarbetare som tidigare.